Category Archives: Luật

Tàn phá LUẬT bởi thói ưa thành tích và thói vô trách nhiệm

Ngô Huy Cường Tôi rất vui và cảm ơn nhóm dịch giả dịch Bộ luật Dân sự 2020 của Trung Quốc ra tiếng Việt tặng tôi cuốn sách về Bộ luật dịch này có kèm theo những lời giới thiệu. … Continue reading

Posted in Luật | Leave a comment