Category Archives: Kinh tế tri thức

Kinh tế tri thức hay kinh tế số?

Lê Nguyễn Trường Giang (*) Thứ Hai, ngày 02/01/2023 VietTimes – Nói đến nền kinh tế tương lai phải nói đến nền kinh tế tri thức, chứ không phải là nền kinh tế số – theo ông Lê Nguyễn Trường … Continue reading

Posted in Kinh tế tri thức | Leave a comment