Category Archives: Quản lý văn hóa

Mô hình đối tác công tư trong lĩnh vực văn hóa, thể thao cần hướng tiếp cận mới

LS. Nguyễn Hưng Quang (Văn phòng luật sư NH Quang & Cộng sự; thành viên Trung tâm Hòa giải Thương mại quốc tế VICMC) Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) năm 2020 quy định chỉ có … Continue reading

Posted in Quản lý văn hóa | Leave a comment

Không thể sửa chữa “nơi lưu niệm Tự Lực Văn đoàn” ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Đáng tiếc!

Lý Trực Dũng Thái Kế Toại Cám ơn anh Lý Trực Dũng. Không hiểu sao Bộ VHTTDL và tỉnh Hải Dương không có trách nhiệm với một địa chỉ văn hóa rất có ý nghĩa với Tiếng Việt, với Văn … Continue reading

Posted in Quản lý văn hóa, Thể chế, Tự lực văn đoàn, văn hoá | Leave a comment