Category Archives: Bao cấp

Xin cho cụ Nguyễn Trọng Vĩnh là “trường hợp đặc biệt” – hay là hành trình “thoái bao cấp Mai Dịch” (*)

Mạc Văn Trang Chị Nguyễn Nguyên Bình sau khi đi tảo mộ cha – Lão tướng, nhà Ngoại giao nổi tiếng Nguyễn Trọng Vĩnh, an nghỉ tại xã Đường Lâm, rồi về nghĩa Trang Mai Dịch thắp hương mộ mẹ … Continue reading

Posted in Bao cấp, Nguyễn Trọng Vĩnh | Leave a comment