Category Archives: Bạo loạn 6/1 tại nhà Quốc hội Mỹ

Diễn văn của TT Biden nhân dịp một năm Quốc hội Mỹ bị tấn công

January 6, 2022 Diễn văn của Tổng thống Biden phát biểu trong ngày 6/1 đang được cả thế giới lắng nghe, vì nguy cơ mất còn của nền dân chủ Mỹ là nguy cơ mất đi thành trì của nền … Continue reading

Posted in Bạo loạn 6/1 tại nhà Quốc hội Mỹ | Leave a comment