Category Archives: Singapore

Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo từ chức, chuyển quyền cho cấp phó

BBC 15 tháng 4 2024 Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore thông báo sẽ rời nhiệm sở vào ngày 15/5/2024. Lên thay ông sẽ là Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong. Chụp lại hình ảnh: Thủ tướng Lý … Continue reading

Posted in Singapore | Leave a comment

Người thách thức “giá trị châu Á” của Lý Quang Diệu

Có cần phải đánh đổi quyền tự do lấy phát triển kinh tế? Hoàng Dạ Lan  Đồ họa: Tùy Phong/ Luật Khoa. Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu là người lãnh đạo đảo quốc Singapore từ năm 1959 đến năm … Continue reading

Posted in Singapore, Thể chế và phát triển, Tự do dân chủ | Leave a comment

Ấn tượng Singapore

Nguyễn Hải Hoành

Posted in Singapore | Leave a comment