Category Archives: Việt Nam trong ASEAN

Việt Nam hưởng lợi gì khi ASEAN nâng cấp đối tác với EU?

Quốc Phương Việt Nam là một trong các quốc gia có nền kinh tế năng động hiện nay trong khối Asean và ở khu vực Ngày 01/12/2020, Asean và EU đã chính thức nâng cấp quan hệ đối tác lên … Continue reading

Posted in Việt Nam trong ASEAN | Leave a comment