Category Archives: Luật dẫn độ ở Hồng Kông

Hong Kong: Người biểu tình tiếp tục tràn ngập thành phố

Người biểu tình căng biểu ngữ tiếng Anh viết ‘Xin lỗi vì sự bất tiện. Chúng tôi đang tranh đấu cho tương lai của quê hương chúng tôi." Hàng ngàn người biểu tình ở Hồng Kông tiếp tục tập hợp … Continue reading

Posted in Hong Kong, Luật dẫn độ ở Hồng Kông | Leave a comment