Category Archives: Bộ máy lãnh đạo CS

Cuộc khủng hoảng kế nhiệm sắp tới của Trung Quốc

Nguồn: Jude Blanchette & Richard McGregor, “China’s Looming Succession Crisis”, Foreign Affairs, 20/07/2021. Biên dịch: Phan Nguyên Sau gần chín năm cầm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thống trị hệ thống chính trị của đất nước … Continue reading

Posted in Bộ máy lãnh đạo CS, Trung Cộng | Leave a comment