Category Archives: Quan hệ Cuba và thế giới

Tổng hợp tình hình Cuba 3/2024

Cù Tuấn  Vào ngày 17 tháng 3 năm 2024, các cuộc biểu tình bắt đầu ở Cuba, chủ yếu ở thành phố Santiago, thành phố lớn thứ hai của đất nước này, để phản đối tình trạng thiếu lương thực … Continue reading

Posted in Biểu Tình, Cuba, Quan hệ Cuba và thế giới | Leave a comment