Category Archives: Quan hệ Nga – Việt – UKraine

Đâu rồi hào khí cha ông?

Lưu Trọng Văn Người Việt chúng ta phải nhận ra sự thật đáng buồn này, quốc gia chúng ta đang thuộc phe yếu. Minh chứng ư? Không cần những con số thứ hạng về dân chủ, nhân quyền, tự do, … Continue reading

Posted in Ngoại Giao, Quan hệ Nga - Việt - UKraine | Leave a comment