Category Archives: Cảnh sát biển

Các lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam đã làm gì để bị kỷ luật?

Nguyễn Ngọc Chu 1. PHÉP TOÁN XÁC SUẤT CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ Các mô hình tường minh của toán xác suất có từ khoảng thế kỷ 8, và được phát triển như … Continue reading

Posted in Cảnh sát biển, tham nhũng, Tướng lĩnh CS | Leave a comment