Category Archives: pháp chế cộng sản

Quyền ‘hạn’ và quyền ‘lực’

Mỹ Thuận Đang có những ‘hạn chế’ về quyền, cũng như thực tế ‘lực bất tòng tâm’ về quyền. Bài viết này xin được thử cắt một lát nhỏ về các ‘hạn chế’ của quyền, và ‘lực’ của quyền thực … Continue reading

Posted in pháp chế cộng sản | Leave a comment