Category Archives: Cách mạng 4.0

Giáo viên khóc với cách mạng 4.0

Chu Mộng Long Nghe Thủ tướng chỉ đạo lẫn tự hào về cách mạng 4.0, ai cũng vui. Một chính phủ điện tử với những kiến tạo mới từ thành quả của cuộc cách mạng công nghệ thông tin sẽ … Continue reading

Posted in Cách mạng 4.0 | Leave a comment

Ông Trọng, Bãi Tư Chính, Đại Hội Đảng và Nghị quyết “Cờ Mờ 4.0”

Quách Hạo Nhiên 1. Đặt vấn đề Truyền thống văn hóa ứng xử của người Việt vốn coi trọng người già, người có tuổi. Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước năm nay đã 75 … Continue reading

Posted in Bãi Tư Chính, Cách mạng 4.0, Nguyễn Phú Trọng | Leave a comment