Category Archives: Mặt thật của Tàu Cộng

Từ “Trời diệt Trung cộng” đến làn sóng thoái Đảng cộng sản Trung Quốc

Quang Minh, Tuyết Mai Năm 2019, trong thời gian nổ ra phong trào chống Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông, một sự việc chấn động làm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thất kinh đã xảy ra: Một tấm … Continue reading

Posted in Mặt thật của Tàu Cộng, Đảng CSTQ | Leave a comment

Cuộc chiến công hàm

Nguyễn Nam Từng có lo ngại Việt Nam ‘đứng một mình’ nếu Trung Quốc lập vùng nhận diện phòng không ở Hoàng Sa, giờ cũng tạm thời bớt lo rồi… Thế giới không thể an toàn cho đến khi Trung … Continue reading

Posted in Mặt thật của Tàu Cộng | Leave a comment

Viện Khổng Tử

Trần Trung Đạo Các nước trên thế giới, dù nhỏ hay lớn đều muốn nhân loại biết đến những cái hay cái đẹp của nước mình. Viện Goethe (Goethe-Institut), đặt tên theo nhà văn và chính khách Đức Johann Wolfgang … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Âm mưu thâm hiểm của Trung Cộng, Mặt thật của Tàu Cộng, Trung Quốc xâm lược mềm | Leave a comment

Về chiến dịch “Sẵn sàng đi cứu thế giới” của Tàu Cộng (*)

Vũ Kim Hạnh 这是一个机会,可以帮助我们清楚地看到习近平先生的本來面目和中共从来这是一个机会,可以帮助我们清楚地看到习近平先生的本來面目和中共从来胜人一筹的深遠阴谋 Đây là một cơ hội giúp chúng ta nhìn thấu tim gan của ngài Tập Cận Bình và những âm mưu quỷ quyệt “ăn người” của Đảng Cộng sản Trung Quốc xưa nay. Bauxite Việt Nam Từ đầu tháng … Continue reading

Posted in Mặt thật của Tàu Cộng | Leave a comment