Category Archives: Doanh nghiệp Trung Quốc và đút lót

DN Trung Quốc sẵn sàng lại quả tối thiểu 30% bằng ‘tiền tươi’

TS Lê Đăng Doanh nói về con số lại quả khổng lồ bằng ‘tiền tươi’ của ‘bậc thầy đút lót’ Trung Quốc cho đối tác ở nhiều dự án thắng thầu. Vì sao các doanh nghiệp Việt Nam “thích chơi” … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Doanh nghiệp Trung Quốc và đút lót | Leave a comment