Category Archives: Tô Thuỳ Yên

Tô Thuỳ Yên. Kinh khổ

Từ Thức Tô Thuỳ Yên ra đi ngày 19/5/2019. Những lúc lạc lõng, không biết mình đang ở đâu, đi đâu, nhiều người quay về với thơ phú, với thi sĩ. Nhất là một thi sĩ, ngoài cái ngổn ngang … Continue reading

Posted in Tô Thuỳ Yên, Từ Thức, Văn học miền Nam 1954-1975 | Leave a comment