Category Archives: Thi đua

Dân đâu cần thứ gọi là hô hào, thi đua

Nguyễn Đình Ấm Tôi chưa thấy nước văn minh nào có cái gọi là “thi đua”, băng rôn, khẩu hiệu đầy đường như ở ta. Chết vì thi đua Có lẽ thi đua có chút tác dụng nào đó là … Continue reading

Posted in Thi đua | Leave a comment

Thi đua đang phá nát xã hội

Thái Hạo Hãy hình dung, trong một trường học, hiệu trưởng căn cứ vào việc giáo viên nào thu được nhiều tiền “ủng hộ” hơn sẽ được đánh giá cao hơn, cuối năm lấy đó làm tiêu chí xét danh … Continue reading

Posted in Thi đua | Leave a comment

Kiểu mẫu để làm gì

Nguyễn Đình Cống Khi thấy Tổng Bí thư gật đầu và khoát tay mạnh mẽ, dứt khoát nói như đinh đóng cột rằng Thanh Hóa nhất định trở thành một tỉnh kiểu mẫu, tôi buột miệng “Kiểu mẫu để làm … Continue reading

Posted in Thi đua | Leave a comment

Thi đua ngày nay – lợi ít hại nhiều

Nguyễn Đình Cống Quốc hội bàn việc sửa đổi Luật Thi đua. Đó là việc làm hời hợt, thiếu suy nghĩ nghiêm túc. Trước khi vào bài chính tôi xin kể hai chuyện. Chuyện 1- Con dao cùn Cô sinh … Continue reading

Posted in Thi đua | Leave a comment