Category Archives: Thi đua

Thi đua ngày nay – lợi ít hại nhiều

Nguyễn Đình Cống Quốc hội bàn việc sửa đổi Luật Thi đua. Đó là việc làm hời hợt, thiếu suy nghĩ nghiêm túc. Trước khi vào bài chính tôi xin kể hai chuyện. Chuyện 1- Con dao cùn Cô sinh … Continue reading

Posted in Thi đua | Leave a comment