Category Archives: Thi đua

Kiểu mẫu để làm gì

Nguyễn Đình Cống Khi thấy Tổng Bí thư gật đầu và khoát tay mạnh mẽ, dứt khoát nói như đinh đóng cột rằng Thanh Hóa nhất định trở thành một tỉnh kiểu mẫu, tôi buột miệng “Kiểu mẫu để làm … Continue reading

Posted in Thi đua | Leave a comment

Thi đua ngày nay – lợi ít hại nhiều

Nguyễn Đình Cống Quốc hội bàn việc sửa đổi Luật Thi đua. Đó là việc làm hời hợt, thiếu suy nghĩ nghiêm túc. Trước khi vào bài chính tôi xin kể hai chuyện. Chuyện 1- Con dao cùn Cô sinh … Continue reading

Posted in Thi đua | Leave a comment