Category Archives: Trần Xuân Bách

Đổi mới chưa trọn: Nhớ về Trần Xuân Bách ‘hạt mầm Gorbachev’ ở Việt Nam

Trần Thái Tĩnh Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ TP.HCM 1 tháng 9 2022 Ông Nguyễn Văn Linh (trái) và Mikhail Gorbachev đã gặp mặt và thảo luận về các vấn đề trong hợp tác Việt-Xô. ẢNH: GETTY IMAGES … Continue reading

Posted in Trần Xuân Bách, Đổi mới | Leave a comment