Category Archives: Công giáo

Người Công giáo Việt Nam: ghét Trung Quốc lẫn Cộng sản

Bennett Murray Ánh Liên lược dịch Người Công giáo chỉ chiếm 7% dân số Việt Nam, nhưng đóng một vai trò lớn trong phong trào bất đồng chính kiến của đất nước. Đổi lại, họ nói, các nhà thờ bị … Continue reading

Posted in Công giáo | Leave a comment