Category Archives: Công giáo

Một vài suy nghĩ về việc anh Hồ Hữu Hòa được phong linh mục

Hoàng Kim Đến ngày hôm nay sự việc anh Hồ Hữu Hòa được phong Linh mục ở Giáo phận Maasin đã tương đối rõ ràng khi có Tuyên bố chính thức của Giáo phận Maasin, và Thư Minh định của … Continue reading

Posted in Công giáo, Hồ Hữu Hòa | Leave a comment

Người Công giáo Việt Nam: ghét Trung Quốc lẫn Cộng sản

Bennett Murray Ánh Liên lược dịch Người Công giáo chỉ chiếm 7% dân số Việt Nam, nhưng đóng một vai trò lớn trong phong trào bất đồng chính kiến của đất nước. Đổi lại, họ nói, các nhà thờ bị … Continue reading

Posted in Công giáo | Leave a comment