Category Archives: Trung Cộng

Tập Cận Bình và Đại hội Đảng lần thứ 20

Nguyễn Quang Dy Đại hội 20 của Đảng CSTQ đã khai mạc (16/10/2022) với bài diễn văn dài hai tiếng của Tập Cận Bình. Ông sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba sau khi xóa bỏ luật chơi của đảng … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Tập Cận Bình, Trung Cộng | Leave a comment

Bài học tranh chấp biên giới giữa Trung Cộng và Bắc Hàn

Trần Trung Đạo Người viết không phân tích hay đối chiếu cách xử sự của lãnh đạo CS Việt Nam và Bắc Hàn bởi vì một người có hiểu biết chính trị căn bản nào cũng biết mục tiêu tối … Continue reading

Posted in Bắc Hàn, chủ quyền lãnh thổ, Trung Cộng | Leave a comment

Warfare, lawfare và shamefare

Trần Đức Anh Sơn Trung Quốc bây giờ rất hung hăng và bạo ngược, nhưng họ sẽ không thể hung hăng bạo ngược mãi hoài vì nếu cứ làm thế thì họ sẽ bị cả thế giới cô lập. Thế … Continue reading

Posted in Biển Đông, Trung Cộng | Leave a comment

Cuộc khủng hoảng kế nhiệm sắp tới của Trung Quốc

Nguồn: Jude Blanchette & Richard McGregor, “China’s Looming Succession Crisis”, Foreign Affairs, 20/07/2021. Biên dịch: Phan Nguyên Sau gần chín năm cầm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thống trị hệ thống chính trị của đất nước … Continue reading

Posted in Bộ máy lãnh đạo CS, Trung Cộng | Leave a comment

Trung Quốc – thứ bá quyền vừa kiêu ngạo vừa đầy bất an

Gordon Chang Giới tinh hoa Trung Quốc thường quan sát tín hiệu từ Chủ tịch Tập Cận Bình, và tin rằng họ, những người kế thừa “hơn 5.000 năm lịch sử”, được số phận định đoạt để thống trị thế … Continue reading

Posted in Chinazi, Trung Cộng | Leave a comment

Học được gì từ Trung cộng?

Nguyễn Đình Cống Vấn để đặt ra là trong gần một trăm năm qua Cộng sản Việt Nam (CSVN) học được gì từ Trung cộng? Người ta tuyên truyền là học làm cách mạng, làm cho dân giàu nước mạnh, … Continue reading

Posted in Trung Cộng | Leave a comment