Category Archives: Mua quan bán chức

“Chợ đen mua quan bán chức” sẽ còn náo nhiệt?

Lưu Trọng Văn Điều gì phải đến thì tất yếu sẽ đến. Đó chính là cái mà nhà báo Lưu Trọng Văn cho là “cái lỗ hổng chết người” mà các vị đại biểu Quốc hội còn có chút tự … Continue reading

Posted in Ban Tổ chức trung ương, Mua quan bán chức | Leave a comment