Category Archives: Bàn tay CA

“Một xã hội bất ổn” qua sự việc VinFast tố cáo khách hàng ra công an

Cao Nguyên “… Nhờ cậy vào công an có lẽ vì hai lý do. Một là người ta nghĩ rằng công an có thể làm mọi chuyện, kể cả những chuyện không thuộc thẩm quyền của họ. Đó là nhận … Continue reading

Posted in Bàn tay CA, Kiện người tiêu dùng | Leave a comment