Category Archives: Lịch sử

Khi nào người Việt Nam mới kiểm soát được hiện tại?

Phạm Phú Khải Vấn đề là đại đa số người dân không quan tâm, hoặc không ham muốn tìm hiểu, lịch sử một cách thấu đáo. Trong khi chế độ cầm quyền thao túng lịch sử theo chiều hướng của … Continue reading

Posted in Hiện tại và quá khứ, Lịch sử | Leave a comment

Kỳ án ấn và kiếm tại lễ thoái vị của vua Bảo Đại

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ Kỳ 1 “Ấn kiếm của vua Bảo Đại bàn giao lại cho chính quyền Cách mạng trong buổi lễ thoái vị 30/8/1945” – Chú thích của Bảo tàng lịch sử quân sự Việt … Continue reading

Posted in Lịch sử | Leave a comment

Thở hồn sử Việt

Nguyệt Quỳnh Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ – và cũng không có tương lai                                                         (Robert A Heinlein) Là một học sinh từng say mê môn sử, tôi … Continue reading

Posted in Lịch sử | Leave a comment