Category Archives: Metro

Khi metro số 1 không còn đường lùi!

Lê Huyền Ái Mỹ  Ngày 12/6, một lần nữa, thời điểm vận hành thương mại tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đã bị dời đến tháng 11/2024 (thay vì tháng 10). Một dự án chỉ cần khoảng 5 năm … Continue reading

Posted in giao thông, Metro, Sài Gòn | Leave a comment