Category Archives: Phong trào Áo Vàng

Những bùng binh nổi giận

Nguyễn Quang Kiến Văn dịch Thế là người Pháp, dân tộc om xòm và hay cãi, suốt 5 tuần lễ (xin lỗi, 5 “hồi”) nay, đắm mình trong vở tuồng xã hội bùng nổ mà họ vốn sở trường: tất … Continue reading

Posted in Phong trào Áo Vàng | Leave a comment