Category Archives: Chiến trang biên giới

Việt Nam đưa căng thẳng Biển Đông ra Liên Hiệp Quốc, tránh nói tên Trung Quốc

RFA tiếng Việt Tình hình Việt Nam không riêng Biển Đông là đang trong tình thế nguy cấp thôi đâu. Ngay trên đất liền, người anh em “vận mệnh tương liên” cũng đang chuẩn bị một cách thật chỉn chu … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Biên giới phía Bắc, Biển Đông, Chiến trang biên giới | Leave a comment