Category Archives: Huy Đức

Viết tiếp về “Bên thắng cuộc”

Nguyễn Thành Phong Thời sự nhất với nhiều người quan sát xã hội và hoạt động báo chí vào dịp này chính là cái mốc 10 năm tròn ngày ra đời bộ sử ký báo chí Bên thắng cuộc (12/12/2012 … Continue reading

Posted in Bên thắng cuộc, Huy Đức | Leave a comment

Khi ý thức hệ thắng cuộc

Tạ Duy Anh 25-10-2022 (Sau 10 năm đọc lại “Bên thắng cuộc”) Một thập kỉ đã trôi qua,* “Bên thắng cuộc” của nhà báo Huy Đức (mà từ đây tôi sẽ gọi ông là “Người ghi chép lớn về thời … Continue reading

Posted in Bên thắng cuộc, Huy Đức, Tạ Duy Anh | Leave a comment