Category Archives: Phan Đình Diệu

Giáo sư Phan Đình Diệu – Khí phách và trí tuệ

Trương Huy San Sáng nay tôi hỏi 5 bạn sinh trong thập niên 1980s, 3 bạn nói không biết GS Phan Đình Diệu. Tôi buồn nhưng không bất ngờ. Ông là một người mà thế hệ chúng tôi ngưỡng mộ, … Continue reading

Posted in Phan Đình Diệu, Trí thức | Leave a comment