Category Archives: Lý tưởng xã hội

Mạn đàm đầu năm: Nhà khoa học, tự do và lòng trung thành chính trị

Huỳnh Công Đương Khoa học có cần tính đảng? Đồ họa: Luật Khoa. Là một người có tư tưởng “thân Tây” như một số nhóm chính trị tại Việt Nam vẫn thường cáo buộc, trong một thời gian dài tôi … Continue reading

Posted in Lý tưởng xã hội | Leave a comment