Category Archives: Đầu tư

VEPR: Việt Nam có thể lún sâu vào bẫy gia công Đầu tư

Đức Minh Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) cho biết: do hạn chế nguồn lực, Việt Nam có nguy cơ trở thành điểm đến của các dự án FDI chất lượng thấp, từ đó có thể lún … Continue reading

Posted in Đầu tư | Leave a comment

VINFAST đầu tư sang Mỹ: 4 tỷ dollars quy hồi “Tổ quốc USA”!

Mai Bá Kiếm Trong khoảng 40 ngành nghề của tập đoàn Vingroup sản xuất, kinh doanh, không có sản phẩm nào được xuất khẩu, đem ngoại tệ về Việt Nam. Trái lại, các sản phẩm cao cấp của Vingroup (Địa … Continue reading

Posted in Phạm Nhật Vượng, Đầu tư | Leave a comment

Đầu tư nước ngoài: Không chuẩn bị cho con người

Hiền Vương “Chúng ta chỉ chuẩn bị cho thu hút đầu tư mà không chuẩn bị cho con người. Đấy là ‘du thủ du thực’ về phương diện văn hóa công nghiệp. Trong tất cả câu chuyện đón lõng đầu … Continue reading

Posted in Đầu tư | Leave a comment