Category Archives: Bức tranh thế giới

Thư của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức gửi gia đình

Nghệ An, Thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020 Thưa ba kính thương, (…) Các thư con viết hồi 2018 nhận định rằng phong trào bất tín nhiệm Trung Quốc sẽ lên tới đỉnh điểm trong vòng 2 năm … Continue reading

Posted in Bức tranh thế giới, Số phận Chinazi | Leave a comment