Category Archives: Xã hội toàn trị

Truyền thống… Lệch chuẩn

Nguyễn Huy Cường Một nhóm Facebooker lệch chuẩn, chỉ gây một hậu quả có giới hạn hẹp. Nhưng cả nước lệch chuẩn, thì hậu quả và hệ quả của nó là không giới hạn. “Lệch chuẩn” là một ước mơ … Continue reading

Posted in văn hoá, Xã hội toàn trị | Leave a comment