Category Archives: Kinh tế chính trị

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Ha Huy Sơn “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” cho đến nay chưa có một định nghĩa thống nhất hay nội hàm của nó là gì. Nhưng có thể hiểu là nền kinh tế tuân theo quy luật khách … Continue reading

Posted in Kinh tế chính trị | Leave a comment