Category Archives: Quan hệ Việt – Nhật

Bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo tại Việt Nam

12-9-2021 Duan Dang dịch (Phát biểu tại Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt Nam ngày 12.9.2021. Dịch nhanh từ bản tiếng Anh của Bộ Quốc phòng Nhật Bản). Xin có vài lời nhắn bảo họ Tập: Từ  nay hễ … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Quan hệ Việt - Nhật | Leave a comment