Category Archives: Bộ máy quyền lực

Cảnh vệ “yếu nhân”: Hoạ hay phúc?

Nguyễn Ngọc Chu 22-4-2023 Hoá ra từ năm 1945 đến nay, trải qua 78 năm chưa có thống kê nào về việc tấn công hay mưu sát ‘Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao’ và ‘Viện trưởng Viện Kiểm … Continue reading

Posted in Bộ máy, Bộ máy quyền lực | Leave a comment