Category Archives: Thư gửi bạn đọc

Cung chúc tân xuân

  Một năm mới lại đến trên đất nước ta. Nhưng mới là mới ở đất trời, luân chuyển theo vòng tuần hoàn nên cảm thấy mới. Còn con người thì ngày một cũ, tầng lớp đương quyền đương chức … Continue reading

Posted in Thư gửi bạn đọc | Leave a comment

KÍNH BÁO

Bạn đọc yêu quý, Từ 31-12-2017, cả hai trang BVN đều phải tạm đình vì BVN gặp sự cố – có “khách quý” đến viếng thăm. Nay mọi sự đã bớt bận rộn, xin trở lại lên bài như lệ … Continue reading

Posted in Thư gửi bạn đọc | Leave a comment

Chuyện quốc hội

FB Vinhhuy Le (1) Quốc hội chúng tôi vừa nhận được một thỉnh nguyện thư như sau: “Kính thưa các đại biểu quốc hội, tôi họ Dương tên Vật, nay xin được đề xuất tăng lương cho chính mình, lí … Continue reading

Posted in Thư gửi bạn đọc | Leave a comment

Chuyện quốc hội

FB Vinhhuy Le (1) Quốc hội chúng tôi vừa nhận được một thỉnh nguyện thư như sau: “Kính thưa các đại biểu quốc hội, tôi họ Dương tên Vật, nay xin được đề xuất tăng lương cho chính mình, lí … Continue reading

Posted in Thư gửi bạn đọc | Leave a comment

THƯ MỜI CỦA TRUNG TÂM MINH TRIẾT

Chúng tôi gởi lá thư này, tới các nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước, tới các doanh nhân, tới các anh chị thanh niên, sinh viên, các nhà lãnh đạo ở trung ương và địa phương, tới các … Continue reading

Posted in Thư gửi bạn đọc | Leave a comment

Thư bạn đọc: Mấy ý kiến về cuộc biểu tình phản đối Formosa ngày 2/10/2016

Lê Xuân Khoa Theo dõi cuộc thảo luận trên Vietnam Issues Forum và một số diễn đàn trong nước về cuộc biểu tình thành công của khoảng mười ngàn giáo dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh ngày 2 tháng 10 vừa … Continue reading

Posted in Thư gửi bạn đọc | Leave a comment

Thư bạn đọc: Về bài Thư ngỏ gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Những cải cách đó phải bao gồm nhiều mặt – từ thể chế, chính trị, kinh tế đến văn hóa, quân sự, ngoại giao. Về thể chế, thuật ngữ này như chúng ta đều biết đã được đề cập trong “thông điệp” đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuy nhiên chưa được cụ thể hóa, thậm chí chưa xác định rõ’ sau đó nó được “giải mã” trong phát biểu nhân dịp nào đó của một hai vị bộ trưởng như chỉ giới hạn trong thể chế kinh tế, thậm chí được hiểu chỉ như đổi mới phương thức quản lý. Việc thay đổi thể chế theo phân tích của tác giả Nguyễn Thanh Tùng bao gồm cả thay đổi hiến pháp và mô hình quản lý xã hội, nghĩa là chính trị, toàn diện và sâu sắc hơn nhiều. Như thế mới đáp ứng được yêu cầu của tình hình mà nước ta đòi hỏi – tức là nói một cách thận trọng, ít nhất là một cuộc đổi mới, đổi mới lần thứ hai, thì nước ta may ra mới có thể thoát ra khỏi tình thế hiện nay. Continue reading

Posted in Thư gửi bạn đọc | Leave a comment

Lời cáo lỗi của ông Hà Đình Sơn và Bauxite Việt Nam

Ngày 19-3-2012 Bauxite Việt Nam có đăng bài Nhân dân là người có quyền tối thượng về chủ quyền quốc gia do cộng tác viên Hà Đình Sơn gửi tới, tường thuật tóm tắt buổi thuyết trình của GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc ở Trường ĐH KHXH và Nhân văn quốc gia vào ngày 17-3-2012 về “Vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa”, trong đó theo tác giả, ở phần kết “GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc và những người tổ chức buổi thuyết trình” có đưa ra 5 quan điểm mà quan điểm thứ 4 là: “Hiện nay Việt Nam đang là nước yếu, nên chúng ta vẫn không ngừng tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam còn việc đòi lại và bảo vệ chủ quyền như thế nào thì không nên nôn nóng, để đến trăm năm hoặc nghìn năm sau con cháu chúng ta đòi lại cũng vẫn được”. Continue reading

Posted in Thư gửi bạn đọc | Leave a comment

Thư ngỏ gửi Luật sư Hà Huy Sơn

Trong một blog hay website (dưới đây gọi chung là blog) được xây dựng trên cơ sở Wordpress có rất nhiều người dùng (user) có thể truy cập và quản trị trang đó theo cấp độ khác nhau. Người tạo ra blog hoàn toàn có thể không là chủ của blog đó (có nhiều công ty dịch vụ CNTT sống bằng cách tạo dựng blog và website cho những người chủ là những người đặt hàng!). Người chủ, người tạo lập blog có thể, hoặc có thể không là những người dùng (user) sau đây của blog như vậy, theo thứ tự quyền hạn tăng dần: Continue reading

Posted in Thư gửi bạn đọc | Leave a comment

Thư gửi bạn

20-6-2014 Trong phạm vi bạn bè, khi trao đổi tình hình thời cuộc, có bạn hỏi mình nghĩ thế nào về cách hành xử của TQ với VN. Mình không dám bàn sâu vì không phải là nhà nghiên cứu, … Continue reading

Posted in Thư gửi bạn đọc, Trung Quốc | Leave a comment