Category Archives: Người Trung Quốc

Người Trung Quốc sùng bái và thách thức quyền lực

Trần Chính Cẩm (Trung Quốc)[1] Nguyễn Hải Hoành biên dịch và ghi chú từ nguồn tiếng Trung: 浅谈国人对权力崇拜与挑战  (2018-08-06). Tô tem của người Trung Quốc là Rồng, mà rồng là sinh vật căn bản không tồn tại, nó chỉ là … Continue reading

Posted in Người Trung Quốc | Leave a comment