Category Archives: Cộng sản và nhà buôn họp bàn hòa giải

Vụ buôn chính trị của nhà buôn địa ốc và sự thảm hại của tờ báo nô

Phạm Đình Trọng Ông ngoài ba mươi tuổi kế vị ông cha, trị vì đất nước 25 triệu dân, coi sức mạnh hạt nhân là sức mạnh của đất nước do ông cai trị và đó cũng là sức mạnh … Continue reading

Posted in Cộng sản và nhà buôn họp bàn hòa giải, Thượng đỉnh Trump - Kim | Leave a comment