Category Archives: Người Việt

Thói trả thù man rợ

Dạ Ngân Bà Trịnh Mỹ Út 50 tuổi, sống ở Úc đã 20 năm. Có nghĩa là bà đi khỏi Việt Nam khi mới 30 tuổi. Cũng có nghĩa là bà phơi phới, hội nhập dễ dàng và đã được … Continue reading

Posted in Người Việt | Leave a comment