Category Archives: chiến tranh

Biên niên sử bỏ túi về xung đột Israel – Palestine: Từ góc nhìn công pháp quốc tế

Nguyễn Quốc Tấn Trung Cuộc tranh chấp điển hình nhất, dai dẳng nhất về chủ quyền lãnh thổ. Lịch sử xung đột giữa người Israel và người Palestine có lẽ là một câu chuyện có nhiều góc nhìn phân cực … Continue reading

Posted in chiến tranh, Công pháp quốc tế, Trung Đông | Leave a comment

Thế giới hoà bình hơn nhờ dân chủ?

Nguyễn Quốc Tấn Trung Tranh: Esmeralda Chilapa-Marcelino 100 năm kể từ khi kết thúc Thế Chiến thứ Nhất (11/11/1918), nhân loại đã bước qua nhiều thăng trầm, kể cả cuộc Thế Chiến thứ Hai tàn khốc (1939 – 1945). Tuy … Continue reading

Posted in chiến tranh, Dân chủ | Leave a comment