Category Archives: Đói ngoại

Ông Phạm Bình Minh đang ở đâu?

Bùi Quang Vơm Hà Nội có thói quen trả lời mập mờ, không ai hiểu gì, nhưng lại có thể hiểu kiểu gì cũng được, một thói quen của những người luôn làm những điều ám muội, không trung thực … Continue reading

Posted in Phạm Bình Minh, Vụ Trịnh Xuân Thanh, Đói ngoại | Leave a comment