Category Archives: Nhà văn Liên Xô phản kháng

Thư giãn hậu Chủ nhật – Một nhà văn tầm cỡ Lev Tolstoy người Do Thái của Hội nhà văn Liên Xô bị kiểm duyệt trong lúc còn sống, nay được tái sinh

William Taubman New York Times, 25-8-2019 Mai Hưng dịch Ngày 14 tháng 2 năm 1961, cuốn tiểu thuyết Cuộc đời và số phận của Vasily Grossman bị bắt giữ. Các đặc vụ K.G.B. đã tịch thu một số bản sao … Continue reading

Posted in Nhà văn Liên Xô phản kháng | Leave a comment