Category Archives: Phép màu Trung Quốc

Bất ổn kinh tế, bước ngoặt của “phép màu” Trung Quốc?

Ngô Nhân Dụng trao đổi với Từ Thức Song Chi điều hành Vụ tập đoàn bất động sản khổng lồ Evergrande có khả năng bị phá sản chỉ là một trong những dấu hiệu cho thấy những lỗ hổng rất … Continue reading

Posted in Phép màu Trung Quốc | Leave a comment