Category Archives: Đường sắt đô thị

Nhìn mà muốn khóc

Nguyễn Ngọc Chu  Có biết bao nhiêu điều cần nói mà không xuể. Còn bi quan hơn với bao nhiêu lời khuyên chân thành: “Họ biết cả đấy”, “Nói làm gì”, “Nói có nghe đâu”, “Chỉ nhận được thù oán, … Continue reading

Posted in giao thông, Đường sắt đô thị | Leave a comment