Category Archives: ĐCSVN và việc làm trong sạch đảng viên

Bàn về một chỉ thị của Ban Bí thư TƯ Đảng

Nguyễn Đình Cống “Nếu cứ kiên trì CNML thì chắc chắn thất bại, nhưng nếu ĐCSVN chỉ muốn làm trong sạch  để củng cố và kéo dài sự cầm quyền thì vẫn có thể làm được khi biết tuân theo … Continue reading

Posted in ĐCSVN và việc làm trong sạch đảng viên | Leave a comment