Category Archives: Khủng hoảng Ukraine

Tin nóng khủng hoảng Ukraine – Putin ký sắc lệnh ‘công nhận độc lập’ hai vùng ly khai ở Donbass

14 phút trước Diễn viên không thuộc bài Cáo già KGB chuẩn bị vở điễn đã mấy tuần nay, vậy mà vẫn để xẩy ra những chuyện sơ suất “Có một cảnh khá hài là Giám đốc Tình báo Ngoại … Continue reading

Posted in Khủng hoảng Ukraine, Putin | Leave a comment