Category Archives: Phật giáo dưới chế độ cộng sản

Thảm kịch của Phật giáo Việt Nam dưới chế độ độc tài toàn trị

Việt Dương Các thầy chỉ có hai con đường: Theo hoặc chống. Các thầy theo, chúng tôi tạo điều kiện cho sinh hoạt. Các thầy chống, chúng tôi còn đủ xe tăng thiết giáp đó. (Mai Chí Thọ, Chủ tịch … Continue reading

Posted in Phật giáo dưới chế độ cộng sản | Leave a comment