Category Archives: Văn hoá của quan chức Việt Nam

Văn hóa phản văn hóa, giáo dục phản giáo dục

Chu Mộng Long Những ai từng đọc “phủ định biện chứng” của Hegel hay của Marx đều không khó hiểu cái luận đề “Văn hóa phản văn hóa, giáo dục phản giáo dục” của bài viết này và lối hành … Continue reading

Posted in Văn hoá của quan chức Việt Nam | Leave a comment