Category Archives: Liên minh

Nhắc lại bài viết 1 năm trước – ĐỂ KHÔNG ĐI NGƯỢC VỚI XU THẾ. ĐỂ KHÔNG MỘT MÌNH MỘT ĐƯỜNG

Nguyễn Ngọc Chu Liên minh không phải là phạm trù vĩnh cửu. Có thể vào liên minh rồi lại ra khỏi liên minh. Liên minh ngắn hạn. Liên minh dài hạn. Liên minh đầy đủ. Liên minh không đầy đủ. … Continue reading

Posted in Liên minh | Leave a comment